شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "اولویت‌بندی"

ماتریس اولویت‌بندی پروژه می‌تواند به کشمکش برسر انتخاب پروژه پایان بدهد

چگونه می‌توانیم موافقت ذی‌نفعان ارشد پروژه را جلب کنیم

وقتی پروژه‌های زیادی وجود دارد که برای جلب توجه شما رقیب هم‌دیگر هستند، تمرکز اولیۀ شما باید بر چه باشد؟ استفاده از یک ماتریس اولویت‌بندی پروژه به شفافیت این انتخاب کمک می‌کند. با استفاده از یک معیار توافقی برای امتیازدهی، می‌توانید با شفافیت تصمیم‌گیری کنید، درست اولویت‌بندی کنید،

مدیریت زمان، فقط به‌ معنای زمان‌بندی نیست

آیا تیم شما زمان همه را تلف می‌کند؟

شما که یک مدیر پروژۀ باتجربه یا یک مدیر پروژۀ آینده‌دار و مشتاق هستید می‌دانید که مدیریت انجام امور چقدر اهمیت دارد. با تکمیل وظیفه‌ها پروژه‌ها را به‌جهت مستقیم هدایت می‌کنیم.

اما بیشتر اوقات وقت خود را صرف مدیریت کار می‌کنیم تا مدیریت زمان موردنیاز برای تکمیل

وقتی همه چیز اهمیت دارد، چگونه اولویت‌بندی کنیم؟

وقتی هر چیزی اهمیت دارد، چگونه کار را اولویت‌بندی کنیم

 تمام پروژه‌ها، خصوصاً پروژه‌های بزرگ و پیچیده، نیاز به اولویت‌‌بندی واضح دارند. گفتنش از عمل کردن به آن دشوارتر است. صرف‌نظر از اینکه چقدر یک پروژه فنی، خوب برنامه‌ریزی‌ شده باشد، انتظار تغییر اولویت‌ها، نیاز مجدد به اولویت‌بندی و غافلگیر شدن را داشته باشید.

بالا