شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "برنامه‌ریزیپروژه"

قبل از اینکه بپرسیم چگونه، برنامه‌ریزی پروژه را با ۵ سؤال دربارۀ چیستی پروژه شروع کنیم

با تمام ابزار، فنون و فرایندهایی که در حرفۀ خود داریم، گاهی‌اوقات حتی اصول ابتدایی مدیریت پروژه را درنظر نمی‌گیریم. اگر بتوانیم با نگاهی کودکانه رویکرد خود را ارزیابی کنیم، می‌توانیم از پیچیده کردن امور اجتناب کنیم.

در برنامه‌ریزی پروژه باید 5 سؤال دربارۀ چیستی

بالا