شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "توسعه تکرارشونده نرم‌افزار"

فرایند یکپارچۀ منطقی RUP (قسمت دهم-پایانی)

انتخاب رویکرد توسعه

به قسمت پایانی مقالۀ ده‌قسمتی فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP رسیدیم. برای مطالعۀ کل این مقالۀ از پیوندهای آخر این قسمت استفاده کنید. اما یکپارچگی ابزار در RUP چگونه است؟

یکپارچگی با ابزار

فرایند مهندسی نرم‌افزار به پشتیبانی تمام فعالیت‌ها در یک چرخۀ حیات سیستم نیاز

فرایند یکپارچۀ منطقی RUP (قسمت نهم)

انتخاب رویکرد توسعه

بعد از بررسی گردش‌کار آزمون و استقرار در قسمت قبل این مقاله، چند گردش‌کار دیگر از نه گردش‌کار اصلی RUP را بررسی می‌کنیم.  

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه نرم‌افزار، هنر ایجاد توازن مابین رقابت اهداف، مدیریت ریسک، و غلبه بر محدودیت‌ها در تحویل

فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP (قسمت هفتم)

فرایند یکپارچه منطقی

در قسمت قبل، گردش‌کار در URP را معرفی کردیم. اساسی‌ترین نوع گردش‌کار، گردش‌کار اصلی (Core Workflow) است که در این مقاله آن را بررسی می‌کنیم.

گردش‌کارهای اصلی

نُه گردش‌کار اصلی فرایند در فرایند یکپارچۀ منطقی(RUP)  وجود دارد که نمایانگر تمام بخش‌بندی‌های کارکنان و فعالیت‌ها به

فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP (قسمت ششم)

در قسمت‌های قبلی مقالۀ RUP یا فرایند یکپارچۀ منطقی علاوه بر معرفی RUP و روش‌های مؤثر آن، به بررسی بخش پویای مدل فرایند پرداختیم. در ادامه ساختار ایستای فرایند را بررسی می‌کنیم.

ساختار ایستای (استاتیکِ) فرایند

در یک فرایند توصیف می‌شود که چه

فرایند یکپارچۀ منطقی (قسمت چهارم)

فرایند یکپارچۀ منطقی

در قسمت قبلی این مقاله دیدیم که چگونه می‌توان فرایند را در دو بُعد مدل‌سازی کرد و چرخۀ توسعۀ فرایند یکپارچۀ منطقی از 4 فاز تکوین، جزئیات ماهرانه، ساخت و گذار تشکیل شده است. پس از اینکه مرحلۀ تکوین (Inception Phase) را بررسی