شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "زمان‌بندی پروژه"

نترسید! گاهی پروژه را متوقف کنید

آیا درست است که پروژه را متوقف کنیم تا کمی بیشتر به برنامه‌ریزی موردنیاز بپردازیم؟ یا باید ادامه بدهیم و حتی یک روز را هم در توالی برنامه‌ریزی ازدست ندهیم؟

فرض کنید در چنین شرایطی هستید؛ برخی از ذی‌نفعان ممکن است موافق این توقف باشند تا یک

روزی روزگاری… مدیر پروژه‌ای بود…

داستانسرایی، همان‌طور که برای آموزش پیر و جوان بهترین وسیله است، یکی از ابزار مدیریت پروژه است. چرا در مدیریت پروژه از منابع مختلف استفاده نکنیم؟ ببینیم که چند افسانۀ محبوب کودکان چه درسی برای مدیران پروژه دارد!

چوپان دروغگو

این داستان معروف

قبل از اینکه بپرسیم چگونه، برنامه‌ریزی پروژه را با ۵ سؤال دربارۀ چیستی پروژه شروع کنیم

با تمام ابزار، فنون و فرایندهایی که در حرفۀ خود داریم، گاهی‌اوقات حتی اصول ابتدایی مدیریت پروژه را درنظر نمی‌گیریم. اگر بتوانیم با نگاهی کودکانه رویکرد خود را ارزیابی کنیم، می‌توانیم از پیچیده کردن امور اجتناب کنیم.

در برنامه‌ریزی پروژه باید 5 سؤال دربارۀ چیستی

بالا