شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "متدلوژی توسعۀ نرم‌افزار"

انتخاب رویکرد توسعه (قسمت چهارم)

انتخاب رویکرد توسعه

در قسمت قبلی مقالۀ انتخاب رویکرد توسعه، روشگانِ خطی-تکرارشوندۀ افزایشی یا Incremental را بررسی کردیم. در این بخش نیز به بررسی روش خطی-تکرارشوندۀ دیگری می‌پردازیم: روش مارپیچی یا Spiral .

روش مارپیچی (اسپیرال) (Spiral)

نوع چارچوب: ترکیبی از خطی

انتخاب رویکرد توسعه (قسمت سوم)

انتخاب رویکرد توسعه (قسمت سوم)

در دو قسمت قبلی این مقاله به بررسی دو روش آبشاری (Waterfall) و پیش‌نمونه‌سازی (Prototyping) پرداختیم. در ادامه روش افزایشی یا Incremental را بررسی می‌کنیم.

Incremental (روش افزایشی)

نوع چارچوب: ترکیبی از خطی و تکرارشونده

اصول پایه‌:

انتخاب رویکرد توسعه (قسمت دوم)

انتخاب رویکرد توسعه

در اولین قسمت مقالۀ انتخاب رویکرد توسعه، به متدلوژی (رَوِشگانِ *) آبشاری یا واترفال پرداختیم. در قسمت دوم این مقاله، «پیش‌نمونه‌سازی» یا Prototyping را بررسی می‌کنیم.

پیش‌نمونه‌سازی (Prototyping)

نوع چارچوب کار: تکرارشونده

انتخاب رویکرد توسعه (قسمت اول)

در مقالات قبلی خط دید به بررسی چندین روش مطرح در مدیریت پروژۀ توسعه‌های نرم‌افزاری پرداختیم. اگر مدیر پروژه، توسعه‌دهندۀ ارشد و یا حتی عضوی از تیم توسعه هستید که نیاز به بررسی این روش‌ها دارید، مرور مقالاتِ پیش‌نیاز قبلی برای فهم کامل‌تر این مقاله توصیه می‌شود.

بالا