شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "مهارت تیمی"

در تیم یک آزاررسان هست؟ بی‌توجهی کنید

«کسی که می‌جنگد و و فرار می‌کند، ممکن است روزی برگردد و دوباره بجنگد؛ اما کشتۀ جنگ هرگز برای جنگیدن برنمی‌گردد.» تاسیتوس

منظور این گفتاورد این نیست که در اداره قرار است بجنگید. روی سخن این گفتۀ بسیار قدیمی با کسانی بوده که در جنگ

چطور به تیم کمک کنید که تصمیم بگیرد

جو به تیمش گوش می‌کرد؛ داشتند ارزش دو رویکرد حل مسئله‌ای را که با آن مواجه شده بودند بحث می‌کردند. همین‌طور که گوش می‌کرد بیشتر و بیشتر برایش معلوم شد که لازم بود آن‌ها تصمیمی بگیرند. می‌دانست که هردو رویکرد خوب بودند، می‌دانست که تیم برای سنجش این

مدیران پروژه! استرس چاشنی کار شماست؛ از آن خوب استفاده کنید!

«استرس مثل ادویه است، یک مقدارش مزۀ غذا را خوب می‌کند؛ مقدار کمش غذا را بیمزه می‌کند و زیادش ممکن است خفته‌تان کند.» Donald Tubesing

کمی استرس برای شما خوب است. به شما کمک می‌کند که عملکرد و بهره‌وری‌تان را بهتر کنید. مثلاً مطالعه برای یک امتحان

بالا