شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "کمک تیمی"

آرزوی خوش‌شانسی نکنید، کمک کنید

سوفوکل می‌گوید: «اگر همیشه به یکدیگر کمک می‌کردیم، به شانس نیاز نداشتیم.»

برای شما آرزوی موفقیت و خوش‌شانسی می‌کنم؛ چندبار این را از کسی شنیده‌اید؟ چندبار آن را به دیگران گفته‌اید؟ البته شاید واقعاً چنین آرزویی داشته‌اید.

گاهی گفتن «آرزوی موفقیت و خوش‌شانسی می‌کنم» فقط یک

بالا