گزارش، نقد و تحلیل

مدیریت پروژه

اخذ مدرک مدیریت پروژه از دانشگاه UCL (دانشگاه بین‌المللی لندن)

مدرک مدیریت پروژه APM، مدرک میانی از سه سطحِ APM است و به‌عنوان معیار دانش مدیریت پروژه دقیق در طیف وسیعی از موضوعات

اپلیکیشن موبایل

توسعه‌دهندگان اَپ های کنترل والدین که این اَپ ها حذف‌شده‌اند درخواست API صفحه‌نمایش دارند

گروهی از توسعه‌دهندگان iOS که اپلیکیشن کنترل والدین آن‌ها از App Store پاک شد تقاضای API صفحه‌نمایش دارند. این اَپ ها بنا بر نگرانی‌هایی

بالا