دفتر مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیران پروژه چگونه نسبت به دورکاری واکنش نشان می‌دهند (بخش دوم)

     

تیم‌های خودسامان دهی کننده[1] هنجار جدید هستند

در مرکز مدیریت پروژه به روش چابک[2]، موضوعی وجود دارد که همه ما

مدیریت پروژه

مدیران پروژه چگونه نسبت به دورکاری واکنش نشان می‌دهند (بخش اول)

     

کار از راه دور موضوع بزرگی است و به علت حوادث اخیر در مورد ویروس کرونا، این نوع کار در همه‌جای جهان در

گزارش، نقد و تحلیل

چاپگر سه بُعدی

چاپگر سه بُعدی چیست؟ هر چیزی که لازم است بدانید (بخش آخر)

صنایع چاپ سه بعدی: کاربردهای محبوب چاپ سه بعدی

یافتن بخشی که تحت تأثیر چاپ سه بعدی قرار نگیرد، دشوار است. فرآیندهای تولید در

چاپگر سه بُعدی

چاپگر سه بُعدی چیست؟ هر چیزی که لازم است بدانید (بخش دوم)

 

تکنیک‌های چاپ سه بعدی برای چندین دهه وجود داشته است. نقطه عطف مهمی در سال 2009 رخ داد، هنگامی‌که یک نسخه قابل چاپ

بالا