شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "مدارک مدیریت پروژه"

مسیر حرفۀ مدیر پروژه (بخش دو)

در بخش اول این مقاله خواندید که مدیر پروژه به چه خصوصیاتی نیاز دارد و مسئولیت او چیست؟ در این بخش می‌خوانیم که اگر درشرف وارد شدن به حرفۀ مدیریت پروژه هستید، با چه مشاغلی می‌توانید برای این جایگاه تجربه و صلاحیت کسب کنید.

عنوان‌های شغلی هدایتگر

مسیر حرفۀ مدیر پروژه (بخش یک)

آیا قبل از اینکه در جایگاه مدیریت پروژه باشید می‌توانید بفهید چگونه می‌توان به این جایگاه رسید؟ آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که چگونه می‌توان به مسیر حرفۀ مدیریت پروژه قدم گذاشت؟ دقیقاً چگونه می‌توان به این شغل دست یافت؟

آموزش و گواهی‌هایی وجود دارند، اما