شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "گزارش پروژه"

۵ گزارش حیاتی از پروژه (بخش آخر)

یادگیری برنامه نویسی

   

گزارش منابع همچنین می‌تواند برای زمان‌بندیِ بیش از یک نفر مفید باشد. شما می‌توانید ببینید که چه زمانی چه شخصی در دسترس قرار می‌گیرد، و این نشانه خوبی است چراکه می‌توانید درآن‌مرحله کارهای بیشتری به آن‌ها اختصاص دهد. اگر در‌دسترس‌بودن منابع را با جدول زمانی پروژه مقایسه کنید،

مستندات ضروری برای مدیریت پروژه

پیشنهادی به مدیران پروژه: برای موفقیت به مهارت‌های نرم لازم است

با یک مدیر پروژۀ باتجربه صحبت کنید، حتماً به شما بایدها و نبایدهایی را می‌گوید که با آن‌ها می‌توانید هر پروژهای را مدیریت کنید. اما به‌طور خلاصه تمام این نصایح دربارۀ نحوۀ مدیریت افرادی است که کار را انجام می‌دهند (ازجمله خودتان)؛ تا بتوانید پروژه‌هایتان را به‌موقع و

بالا