شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "شروع پروژه"

چگونه شرح‌کار پروژه بنویسیم (بخش دوم)

در قسمت قبلی این مقاله دیدیم که شرح‌کار چیست، چه‌موقع باید شرح‌کار بنویسیم و در شرح‌کار باید چه‌چیز لحاظ شود.

در بخش دوم این مقاله لیست دسته‌بندی‌های اطلاعات شرح‌کار و اقدامات لازم بعدی برای شرح‌کار را مطالعه می‌کنیم.

دسته‌بندی اطلاعات موجود در شرح‌کار:

*

چگونه شرح‌کار پروژه بنویسیم (بخش اول)

شرح‌کار [1] یا  SOW به‌منزلۀ کتاب‌مقدسی می‌ماند که کارِ موردانتظار و ماحصل پروژه را شرح می‌دهد. شرح‌کار ابزاری کلیدی برای هدایت تیم است؛ این ابزارِ پراهمیت یا برای هدایت کار با پیمانکار و فروشنده استفاده می‌شود، یا برای هدایت کار داخلی. شرح‌کار توصیفی

قبل از اینکه بپرسیم چگونه، برنامه‌ریزی پروژه را با ۵ سؤال دربارۀ چیستی پروژه شروع کنیم

با تمام ابزار، فنون و فرایندهایی که در حرفۀ خود داریم، گاهی‌اوقات حتی اصول ابتدایی مدیریت پروژه را درنظر نمی‌گیریم. اگر بتوانیم با نگاهی کودکانه رویکرد خود را ارزیابی کنیم، می‌توانیم از پیچیده کردن امور اجتناب کنیم.

در برنامه‌ریزی پروژه باید 5 سؤال دربارۀ چیستی

بالا