شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "آموزش جاوا 8"

سری مطالب آموزش جاوا ۸ – بخش هفتم کلاس‌های Optional (قسمت دوم)

آموزش جاوا 8

   

  1. static <T> Optional<T> of(T value)
کد بالا یک Optional با مقدار غیر Null بخصوص بازمی‌گرداند.  
  1. static <T> Optional<T> ofNullable(T value)
کد بالا یک Optional با مقداری مشخص بازمی‌گرداند (اگر غیر Null باشد) در غیر‌این‌صورت یک Optional خالی باز‌می‌گرداند.  
  1. T orElse(T

سری مطالب آموزش جاوا ۸ – بخش هفتم کلاس‌های Optional (قسمت اول)

آموزش جاوا 8

   

کلاس‌های Optional در حقیقت یک شی‌ء دربرگیرنده[1] هستند و برای دربرگرفتن اشیاء غیر null (غیر تهی) استفاده می‌شوند. شیء Optional برای نمایش null با مقدار غایب (null بدون مقدار) استفاده می‌شود. این کلاس متدهای مختلف و سودمندی در جهت تسهیل کد به‌منظور اداره و کنترل مقادیرِ

سری مطالب آموزش جاوا ۸ : بخش پنجم – برخی از رابط‌های تابعی (قسمت دوم)

آموزش جاوا ۸

     

  • LongToDoubleFunction

نمایش‌دهنده تابعی است که آرگومانی با مقداری از نوع long  می‌پذیرد و نتیجه‌ای با مقدار double برمی‌گرداند.

   
  • LongToIntFucntion

تابعی را نشان می‌دهد که آرگومانی با مقدار long می‌پذیرد و نتیجه‌ای از نوع عدد برمی‌گرداند.

   
  • LongUnaryOperator

عملیاتی

سری مطالب آموزش جاوا ۸ : بخش پنجم – برخی از رابط‌های تابعی

آموزش جاوا ۸

رابط‌های تابعی[1] تنها یک تابع را به نمایش می‌گذارند. (تنها یک تابع دارند.) برای مثال یک رابط مقایسه‌کننده که تنها یک متد به نام compareTo() دارد برای اهداف مقایسه کردن به کار می‌رود. جاوا 8 رابط‌های تابعی بسیاری تعریف کرده است که باید در عبارات لامبدا