شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "شرح کار پروژه"

چگونه شرح‌کار پروژه بنویسیم (بخش دوم)

در قسمت قبلی این مقاله دیدیم که شرح‌کار چیست، چه‌موقع باید شرح‌کار بنویسیم و در شرح‌کار باید چه‌چیز لحاظ شود.

در بخش دوم این مقاله لیست دسته‌بندی‌های اطلاعات شرح‌کار و اقدامات لازم بعدی برای شرح‌کار را مطالعه می‌کنیم.

دسته‌بندی اطلاعات موجود در شرح‌کار:

*

چگونه شرح‌کار پروژه بنویسیم (بخش اول)

شرح‌کار [1] یا  SOW به‌منزلۀ کتاب‌مقدسی می‌ماند که کارِ موردانتظار و ماحصل پروژه را شرح می‌دهد. شرح‌کار ابزاری کلیدی برای هدایت تیم است؛ این ابزارِ پراهمیت یا برای هدایت کار با پیمانکار و فروشنده استفاده می‌شود، یا برای هدایت کار داخلی. شرح‌کار توصیفی

بالا