شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "آموزش مدیریت پروژه"

نتیجۀ یک نظرسنجی: تصمیم‌گیرانِ کسب‌وکارهای کوچک از آموزشِ مناسب برای مدیریت بی‌بهره هستند

طبق یک نظرسنجی اخیر، تصمیم‌گیران ارشدِ کسب‌وکارهای کوچک در بریتانیا معتقدند که کمبودِ آموزشِ مناسبِ مدیریت مانع پیشرفت آن‌ها بوده است.

در یک نظرسنجی از مدیران سازمان‌های متوسط (SME) مشخص شد که وقتی در مراحل ابتدایی به بیشتر این مدیران مسئولیتِ مدیریتِ افراد و بودجه‌ها و پروژه‌های

بالا