شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "حل مسئله"

چطور به تیم کمک کنید که تصمیم بگیرد

جو به تیمش گوش می‌کرد؛ داشتند ارزش دو رویکرد حل مسئله‌ای را که با آن مواجه شده بودند بحث می‌کردند. همین‌طور که گوش می‌کرد بیشتر و بیشتر برایش معلوم شد که لازم بود آن‌ها تصمیمی بگیرند. می‌دانست که هردو رویکرد خوب بودند، می‌دانست که تیم برای سنجش این

بالا