شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "فرایند منهدسی نرم افزار"

فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP (قسمت پنجم)

پس از بررسی فاز جزئیات ماهرانه یا Elaboration Phase در قسمت قبلی مقالۀ «فرایند یکپارچۀ Rational» در این قسمت فاز ساخت را بررسی می‌کنیم.

فاز ساخت (Construction Phase) 

در طی فاز ساخت، تمام

فرایند یکپارچه منطقی یا RUP (قسمت سوم)

در دو قسمت قبلی مقالۀ «فرایند یکپارچۀ منطقی یا رشنال» بررسی کردیم که فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP چیست و با 6 روش مؤثر در این فرایند آشنا شدیم. در این قسمت مدل‌سازی فرایند را بررسی می‌کنیم.

مروری بر فرایند

فرایند یکپارچه منطقی یا RUP (قسمت دوم)

فرایند یکپارچه منطقی

در قسمت اول مقالۀ «فرایند یکپارچۀ منطقی» یا RUP علاوه بر معرفی این فرایند و شش روش مؤثر در آن، به یکی از این روش‌ها پرداختیم. فهمیدیم که در فرایند یکپارچه منطقی، از یک رویکرد تکرارشونده استفاده می‌شود که موارد با ریسک بالا را در هر

فرایند یکپارچۀ منطقی، Rational Unified Process (قسمت اول)

فرایند یکپارچۀ منطقی، Rational Unified Process

پیش از این، در بررسی روش‌های مدیریت پروژه به معرفی چندی از روش‌های مدیریت پروژه پرداختیم. خط دید بر آن است که در قسمت اول این مقالۀ چندقسمتی به معرفی یکی از این روش‌ها بپردازد: روش فرایند یکپارچۀ منطقی (رَشِنال)

بالا