شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "SOW"

مقایسۀ شرح‌کار پروژه (SOW) و منشور پروژه (از نگاه امتحان PMP)

در مقالات قبلی دربارۀ شرح‌کار پروژه و منشور پروژه گفتیم. در این مقاله تفاوت و شباهت این دو را بررسی می‌کنیم. به دلیل تفاوت‌هایی که در چارچوب‌ها، روش‌ها و سازمان‌های مختلف موجود است، این مقایسه را ازنظر امتحان آمادگی PMP بررسی می‌کنیم. به‌طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که شرح‌کار

چگونه شرح‌کار پروژه بنویسیم (بخش دوم)

در قسمت قبلی این مقاله دیدیم که شرح‌کار چیست، چه‌موقع باید شرح‌کار بنویسیم و در شرح‌کار باید چه‌چیز لحاظ شود.

در بخش دوم این مقاله لیست دسته‌بندی‌های اطلاعات شرح‌کار و اقدامات لازم بعدی برای شرح‌کار را مطالعه می‌کنیم.

دسته‌بندی اطلاعات موجود در شرح‌کار:

*

چگونه شرح‌کار پروژه بنویسیم (بخش اول)

شرح‌کار [1] یا  SOW به‌منزلۀ کتاب‌مقدسی می‌ماند که کارِ موردانتظار و ماحصل پروژه را شرح می‌دهد. شرح‌کار ابزاری کلیدی برای هدایت تیم است؛ این ابزارِ پراهمیت یا برای هدایت کار با پیمانکار و فروشنده استفاده می‌شود، یا برای هدایت کار داخلی. شرح‌کار توصیفی

بالا