شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "اجرای منشور پروژه"

۵ نکته برای ایجاد یک طرح پیشنهادی بهتر پروژه (بخش اول)

مدیریت پروژه

طرح پیشنهادی پروژه یک سند اساسی است که به شما در فروش یک پروژه بالقوه به حامیان مالی و ذینفعان کمک می‌کند. طرح پیشنهادی برای هر پروژه یکتا است اما فرمت این طرح‌های پیشنهادی اساساً یکی است. ما (نویسندگان مقاله) حتی یک قالب پیشنهادی پروژه رایگان ایجاد کرده‌ایم

اجزای منشور پروژه

هر پروژه یا رویداد CI (پیشرفت پیوسته یا Continuous Improvment) با منشور پروژه (Project Charter)  آغاز می‌شود. در کتاب PMBOK گفته شده که قبل از تهیۀ یک منشور، باید از شناسایی ذی‌نفعان شروع کرد.

این مستند را می‌توان با استفاده از جدول‌های MS نوشت. اجزای یک مشنور،

بالا