شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "تحول دیجیتال"

تفکر طراحی در عمل

در مقالۀ قبلی تفکر طراحی و چگونگی سیطرۀ تفکر طراحی در کسب‌وکارهای مطرح دنیا را بررسی کردیم. اما تحول تفکر طراحی معمولاً مستلزم خلاص شدن از فضاهای کاری مجزا و بی‌تعامل و ایجاد فضاهای کاری بازتر و تعاملی‌تر  است، جایی که منهدسان نرم‌افزار، طراحان و مدیران محصول

تفکر طراحی انسان‌محور چیست؟ تحلیلی از سیطرۀ تفکر طراحی دیجیتال در کسب‌وکارهای مطرح دنیا

روزبه‌روز شاهد ظهورِ تفکر طراحی، یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت در تحول دیجیتال، هستیم. اما تفکر طراحی واقعاً چه تعریفی دارد و چگونه مدیران ارشد فناوریِ (CIO) پیش‌رو، توان آن را برای شکوفایی ارزش تجاری به‌کار می‌گیرند؟

شِلی اِونسون [1] مدیر ارشد فناوری

بالا