شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "گزارش پیشروی پروژه"

۵ گزارش حیاتی از پروژه (بخش آخر)

یادگیری برنامه نویسی

   

گزارش منابع همچنین می‌تواند برای زمان‌بندیِ بیش از یک نفر مفید باشد. شما می‌توانید ببینید که چه زمانی چه شخصی در دسترس قرار می‌گیرد، و این نشانه خوبی است چراکه می‌توانید درآن‌مرحله کارهای بیشتری به آن‌ها اختصاص دهد. اگر در‌دسترس‌بودن منابع را با جدول زمانی پروژه مقایسه کنید،

سه منفعت نادیدۀ تهیه گزارش

بسیاری از مدیران پروژه گزارش‌دهی پروژه را بیش از یک کار روتین و کلیشه‌ای نمی‌بینند. می‌دانند که نیاز دارند گزارش تهیه کنند. می‌دانند باید مشتریان و ذی‌نفعان را دربارۀ هزینه، تأخیرها، پیشروی و مشکلات پیش‌ رو پروژه مطلع کنند. بنابراین در آخر هر هفته، ماه یا فاز پروژه

بالا