شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "خزش محدوده"

اجازه ندهید خزش محدوده موفقیت پروژۀ شما را تخریب کند

هر مدیر باتجربۀ پروژه‌ می‌داند که خزش محدوده مشکل رایجی است که می‌تواند موجب سردرگمی و هرج‌ومرج در پروژه‌ شود. آن‌قدر صبر نکنید که تبدیل به یک مشکل شود. از همان ابتدای پروژه می‌توانید برنامه‌ریزی کنید که چگونه محدوده را مدیریت کنید. بعد از اینکه محدودۀ پروژه را

۴ نوع ریسک احتمالی در مدیریت پروژه را بشناسید

پروژه‌های پیچیده همیشه مملؤ از ریسک‌های پیچیده‌اند، از ریسک‌های مربوط به محدوده گرفته تا فزونی هزینه‌ها. یکی از بسیار وظایف مدیر پروژه، مدیریت این ریسک‌ها و جلوگیری از تخریب پروژه دراثر این ریسک‌هاست. در این مقاله ریسک‌های اصلی یک پروژۀ معمولی را بررسی می‌کنیم.

1

مدیریت تغییر در چرخۀ حیات مدیریت پروژه

در مقالۀ قبلی موضوع مدیریت تغییر را بحث کردیم.

معمولاً در تغییرِ محیط‌های کسب‌وکار، چرخۀ حیات مدیریت پروژه از اهمیت برخوردار است. پس در طی چرخۀ حیات پروژه وجودِ چند مؤلفۀ تغییر اجتناب‌ناپذیر است. چه یک مشتری به تغییر نیازمندی‌هایش نیاز داشته باشد چه مدیر درخواستِ تغییرِ