شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "WBS"

اجازه ندهید خزش محدوده موفقیت پروژۀ شما را تخریب کند

هر مدیر باتجربۀ پروژه‌ می‌داند که خزش محدوده مشکل رایجی است که می‌تواند موجب سردرگمی و هرج‌ومرج در پروژه‌ شود. آن‌قدر صبر نکنید که تبدیل به یک مشکل شود. از همان ابتدای پروژه می‌توانید برنامه‌ریزی کنید که چگونه محدوده را مدیریت کنید. بعد از اینکه محدودۀ پروژه را

از ساختار شکست کار برای ایجاد قدرت تیمی (WBS) استفاده کنید

۳ مرحله برای استفاده از Gantt Chart Maker

حتماً از این عنوان تعجب کرده‌اید. در مدیریت مرسوم پروژه کوته‌نوشت WBS مخفف کلمۀ ساختار شکست کار است. حال که تصمیم دارید بهترین روش‌ها را به‌کار بگیرید و هنگام برنامه‌ریزی برنامه، یک ساختار شکست کار بسازید، WBS را می‌توانید به We Build Strength (ما قدرت ایجاد می‌کنیم) نیز

ساختار شکست کار چیست و چه اهمیتی دارد؟

۳ مرحله برای استفاده از Gantt Chart Maker

اساس برنامۀ پروژه

ساختار شکست کار، که به‌اختصار WBS نامیده می‌شود، یک ابزار مدیریت پروژه است که با  آن پروژه‌ها را به بخش‌های مدیریت‌پذیر تقسیم می‌کنیم. ساختار شکست کار آغاز فرایند برنامه‌ریزی است و غالباً آن را «شالودۀ» برنامه‌ریزی پروژه می‌دانند.

اکثر حرفه‌ای‌های مدیریت پروژه اهمیت

انواع WBS (ساختارهای شکست کار)

هرچند «ساختار شکست کار» [1] به‌عنوانِ برچسب تمام نمودارهای سلسله‌مراتبیِ محدوده‌های پروژه به‌کار گرفته می‌شود؛ درعمل، ساختارهای شکست کار دیگری به‌غیر از «ساختارهای مبتنی بر اقلام تحویلی» وجود دارند.

ساختارهای شکست کار مبتنی بر فعل: یک ساختارِ شکستِ کارِ وظیفه‌محور اقلام تحویلی پروژه

بالا