شما اینجایید
خانه > دفتر مدیریت پروژه > PMO در یک نگاه

PMO در یک نگاه

PMO در یک نگاه

امروزه بسیاری از سازمان‌ها، از ساختارهای پروژه‌ای برای انجام امور خود بهره می‌گیرند. مهمترین عامل کلیدی موفقیت این سازمان‌ها مدیریت صحیح پروژه‌ها و طرح‌هاست. طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه پربسامدترین سازوکاری است که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش‌های دفاتر مدیریت پروژه متنوع و گوناگون‌اند؛ اما درنهایت مأموریت آن‌ها ایجاد سازوکار لازم برای مدیریت یکپارچۀ طرح‌ها و پروژه‌های سازمان‌ها و تحویل به‌موقع و باکیفیت در چارچوب هزینه‌های پیش‌بینی‌شده است.

دفتر مدیریت پروژه نهادی است که در سازمان‌های پروژه‌محور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجود آن سبب رشد و تکامل فعالیت‌های مدیریت پروژه در سطح سازمان می‌شود. بسته به اندازه، ساختار، پیچیدگی و نوع سازمان ممکن است در یک زمان، پروژه‌های متعددی در آن درحال اجرا باشند. دفتر مدیریت پروژه باعث تمرکز نظام‌مند مدیریت پروژه در سازمان شده و وضعیت کلی پروژه‌ها و برنامه‌های سازمان را با دقت بسیار بالایی کنترل می‌کند.

مزایای ایجاد دفتر مدیریت پروژه

 • دستیابی بهتر به اهداف راهبردی؛
 • دستیابی بهتر به اهداف پروژه‌ها؛
 • صرفه‌جویی در منابع؛
 • مستندسازی بهتر دانش و تجربۀ سازمانی؛
 • افزایش دانش و تخصص تیم مدیریت پروژه؛
 • دستیابی به سطح بالاتری از رضایت ذی‌نفعان؛
 • افزایش بلوغ و فرهنگ سازمانی جهت مدیریت و اجرای بهتر پروژه‌ها.

وظایف دفتر مدیریت پروژه

 • ایجاد تمرکز بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی پروژه‌ها؛
 • تأمین منابع لازم برای مدیریت پروژه‌ها؛
 • مدیریت بانک منابع؛
 • استانداردسازی فرایندهای مدیریت پروژه؛
 • توسعۀ متدولوژی‌های مدیریت پروژه؛
 • توسعۀ سیستم مدیریت پروژه؛
 • شناسایی بهترین تجربیات و تسهیم آن در سازمان؛
 • تعیین معیارهای انتخاب مدیران پروژه؛
 • تعیین معیارهای انتخاب تیم مدیریت پروژه؛
 • نیازسنجی و آموزش تیم مدیریت پروژه؛
 • تعیین نرم‌افزارهای موردنیاز مدیریت پروژه؛
 • مدیریت ارتباطات بین پروژه‌ها؛
 • ثبت و سازمان‌دهی دروس آموخته و انتقال آن به پروژه‌های جدید؛
 • مشارکت در فرایند آغاز پروژه‌ها؛
 • نظارت و کنترل فرایندهای مدیریت پروژه؛
 • پیشنهاد شروع و خاتمۀ پروژه‌ها.

دلایل ناموفقی دفتر مدیریت پروژه

 • نبودن تعریف مناسب شرح وظایف سازمانی دفتر مدیریت پروژه و نحوۀ تعامل سایر بخش‌ها با آن؛
 • نبودن اعتقاد و حمایت مدیران ارشد سازمان به دفتر مدیریت پروژه؛
 • دخالت مدیران ارشد در روندکار تخصصی دفتر مدیریت پروژه؛
 • نبودن فرهنگ‌سازی سازمانی جهت همکاری با دفتر مدیریت پروژه؛
 • نبودن نیروهای متخصص کافی در دفتر مدیریت پروژه؛
 • نبودن سرمایه‌گذاری مناسب برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز؛
 • تقلید محض از سیستم‌ها و استانداردهای سایر سازمان‌ها؛
 • انتظار موفقیت و بلوغ سازمانی در کوتاه‌مدت؛
 • بها ندادن به منابع انسانی در سازمان.

پاسخ دهید

بالا